Hyvinvoinnin uudistaja

Yksilöiden ja työyhteisöjen kokonaisvaltainen hyvinvointi on Mari Ravattisen intohimo ja sydämen asia.

Marilla on halu kehittää työyhteisöille parempaa työelämää. Yksilön ja koko tiimin energialla ja tunnetaidoilla on iso merkitys, kun pohditaan työhyvinvointia laajasti.

Marin pitkä kokemus terveydenhuoltoalalla on antanut vahvaa kokemusta ja ymmärrystä ihmisen kehon ja mielen toiminnasta.

Pitkä kokemus yrittäjänä on mahdollistanut hyvien verkostojen luomisen. Mari nauttii, että saa tehdä yhteistyössä projekteja luoden hyvinvointia ihmisille.

Hyvinvointialan kokemusta 25 vuotta, joista 15 vuotta alalla yrittäjänä

stressinhallintavalmentaja

sertifioitu tunneälyvalmentaja

Mindfulness-ohjaaja CFM®

NLP Master Practitioner

työfysioterapeutti

Innostava käynnistäjä

Mindfier persoonallisuusanalyysin mukaan Mari on innostava käynnistäjä.

Monipuolisesti lahjakas, energinen ja sosiaalisesti oivaltaja uudistaja.

Käynnistää hankkeita, innostaa muita ja luontaisena verkottujana saa usein mukaan kumppanit käytännön toteuttajiksi.

Innostavilla käynnistäjillä on luontainen kyky innostaa, motivoida ja kannustaa ihmisiä. He ovat tavallisesti helposti lähestyttäviä ja avoimia. Heidän oma taipumuksensa inspiroitua ja innostua uusista asioista on hyvin aitoa ja tarttuvaa. Näin he ovat esimiehinä parhaimmillaan läsnä olevina, elävässä vuorovaikutuksessa, joka energisoi ympärillä olevia ihmisiä muutokseen.

Henkilö on todennäköisesti ajattelussaan arvolähtöinen, luova, innovatiivinen ja oivaltava. Päätöksentekijänä arvojensa ohella muiden näkemykset, hyvinvoinnin ja arvostukset huomioiva. Kielellisesti kyvykkäänä, joustavana ja taiteellisesti lahjakkaana nämä mielikuvituksekkaat ihmiset nauttivat vuorovaikutuksesta, päätyen usein käynnistämään erilaisia hankkeita, muita toimintaan inspiroiden ja motivoiden. Ilmaisupotentiaalinsa ohella henkilöiden lämmin ja välittäväsuhtautuminen muihin mahdollistaa heille luontaisen kyvyn vaikuttaa.

Scroll to Top