Hyvinvoinnin kompassi

Yksilön ja tiimin hyvinvointi ovat laaja kokonaisuus. Hyvinvoinnin kompassi on Mari Ravattisen kehittämä 4 teeman valmennuskokonaisuus, joka sisältää 4 x 4 tuntia valmennusta.

Valmennus laajentaa tiimisi ymmärrystä hyvinvoinnista. Hyvinvoinnin kompassi valmennuksessa jokainen pysähtyy miettimään, miten voi vaikuttaa näihin asioihin omassa arjessa. Pohdimme, mitkä konkreettiset asiat vaikuttavat näihin työelämässä. Miten voimme kehittää työelämän prosesseja siten, että nämä teemat tulevat huomioiduksi.

Kaikilla teemoilla on laaja vaikutus toisiinsa.

ENERGIA

Valmennuksen myötä tiimilläsi on ymmärrys, miksi omaan arkeen kannattaa sisällyttää liikuntaa, huolehtia palautumisesta, hyvästä unesta ja ravinnosta. Arjen energialla on iso vaikutus meidän aikaansaamiseemme. Saatte vinkkejä oman arjen energian nostattamiseen ja hyvinvoinnin rutiineihin.

Yksilön energia vaikuttaa ympärillä oleviin. Mitä kaikkea hyvää tiimissä voikaan tapahtua, kun saamme parannettua yksilöiden energiaa.

Valmennuksessa pohdimme yhdessä mistä syntyy hyvän tiimin yhteinen energia.

TUNTEET

Valmennuksen jälkeen tiimilläsi on ymmärrys, miten tunteet vaikuttavat meissä kaikissa. Niillä on iso vaikutus kehon fysiologiaan. Saatte tietoa, miten voitte alkaa harjoittaa omia tunnetaitoja sekä miten tunteet tarttuvat ja vaikuttavat meissä jokaisessa ja työpaikalla

Teemme yksin ja ryhmässä käytännön harjoituksia, jotka avaavat ymmärrystä tunteiden vaikutuksesta. Saatte työkaluja tunnistaa ja ohjata omia tunteita.

Mitä kaikkea voi tapahtua, jos herätämme uteliaisuuden omia ja muiden tunteita kohtaan.

MIELI

Käymme valmennuksessa läpi miten meidän mieli toimii arjessa. Saatte tietoa aivojen, ajattelun ja mielen toiminnasta. 

Käytännön harjoitukset oivalluttavat keho-mieli-järjestelmän vahvan yhteyden. Saatte työkaluja oman mielen harjoittamiseen, stressinhallintaan, keskittymiseen ja mielen vapauttamiseen. Meistä jokainen voi alkaa harjoittaa omaa mieltä ja alkaa saada siitä hyvinvointia päivittäiseen elämään. 

Tiiminä saatte ymmärrystä mielen vaikutuksesta ja vuorovaikutustilanteiden merkityksestä.

ARVOSTUS

Välittämällä arvostuksen tunnetta itselle ja muille voidaan saada paljon hyvinvointia tiimiin. Valmennuksessa käymme läpi, millä konkreettisilla keinoilla työpaikoilla voidaan lisätä arvotuksen tunnetta.

Luomme yksilölliset tavoitteet arjen arvostukseen yhdessä tiimin kanssa. Arvostuksen tunne on erittäin tärkeä ja voimaannuttava tunne. Sitä tarvitaan työpaikoille lisää tulevaisuudessa ja sen eteen voidaan lähteä yhdessä tekemään konkreettisia asioita. Arvostuksen kulttuuri on yksi tärkeä teema  kohti inhimillisempää työelämää.

Scroll to Top